Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de oude school, voor meer informatie over jouw kind dan wat in het onderwijskundig rapport staat. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’ De school kan ook vragen of er mag worden overlegd met een zorgverlener van jouw kind. Dat mag alleen als jij hier toestemming voor geeft. En je kind zelf, als je kind ouder is dan 16 jaar. Je kunt hierover eerst vragen stellen aan de school. Waarom ze de informatie nodig hebben bijvoorbeeld. En wie het allemaal kunnen lezen. Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek van jouw kind aan de school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel van het verslag aan de school geven: alleen de samenvatting en het advies.

Mag de school met mijn kind praten zonder dat ik daarbij ben?

Als je kind dat zelf aankan en ook prettig vindt, kan de school prima een gesprek met je kind voeren over hoe het gaat. Alleen als er beslissingen moeten worden genomen, of afspraken gemaakt, kan dat niet zonder dat jij daar als ouder bij bent, tot je kind meerderjarig is. Als je kind aangeeft dat hij of zij liever niet alleen met de school praat, kun je dat bij de school aangeven en daar afspraken over maken. Voordat je kind 16 jaar is, mag er zonder jouw toestemming en bijzijn niet over medische gegevens worden gesproken. Het is belangrijk hierover goede en duidelijke afspraken met de school te maken zodat er geen misverstanden ontstaan. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet je kind zelf om toestemming worden gevraagd voor het delen van gegevens.

Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de school om meer informatie over jouw kind dan in het onderwijskundig rapport staat aan de basisschool van je kind, of aan de school waar jouw kind misschien al op zit. Lees meer over het onderwijskundig rapport bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport?’ Of de school vraagt toestemming voor een gesprek met de leiding of leerkracht/mentor/zorg- of ondersteunings- coördinator die jouw kind al kent. Dit noem je een warme overdracht. Dit gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De school mag alleen met toestemming van ouders informatie over jouw kind opvragen of met anderen delen. En vanaf 16 jaar met toestemming van je kind zelf. Je moet dan precies weten over welke informatie het gaat. Denk goed na over waar je toestemming voor geeft. Daarbij moet je wel goed bedenken dat de school zonder informatie geen passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk.

Moet ik verslagen van onderzoeken van mijn kind ook aan school geven?

Soms heeft de school gegevens van jouw kind nodig. Bijvoorbeeld een verslag van een onderzoek of behandeling. De school mag alleen verslagen lezen als jij hier toestemming voor geeft. En vanaf 16 jaar is de toestemming van je kind nodig. Zeg niet zomaar ja of nee. Denk goed na welke informatie nodig is om met de school te delen. Je kunt eerst vragen stellen aan de school. Waarom ze de informatie nodig hebben bijvoorbeeld. En wie het allemaal kunnen lezen. Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek van jouw kind aan de school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel van het verslag aan de school geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies. Als je kind ouder is dan 16 moet de school toestemming aan je kind vragen. Bedenk wel dat de school zonder informatie niet goed passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk. Voor het doen van een onderzoek, bijvoorbeeld een IQ test, is vanaf 12 jaar (ook) de toestemming van je kind zelf nodig.

Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

De schoolleiding en leerkrachten en jij als ouder natuurlijk, mogen gegevens over jouw kind inzien en ook samen bespreken. Als je kind ouder is dan 16, moet je je kind daar toestemming voor vragen. Ook mag de Onderwijsinspectie altijd om informatie over kinderen vragen. Zodat de inspectie kan onderzoeken of een school zijn werk goed doet. Als de school informatie wil van een zorgverlener van jouw kind binnen of buiten de school, is altijd jouw toestemming nodig. En vanaf 16 jaar de toestemming van je kind zelf. Bijvoorbeeld informatie over jouw kind van een dyslexiebehandelaar. Ook als de school om een onderzoek vraagt en het onderzoek betaalt. De school moet jou vragen om
toestemming voor het onderzoek. Je mag als ouders na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. En je mag beslissen of het verslag ook naar de school mag. Als je kind ouder is dan 16 is ook de toestemming van je kind daarvoor nodig. En of de onderzoeker het onderzoek mag bespreken met de school. Als je kind naar een andere school gaat, maakt de school een onderwijskundig rapport (OKR). Lees hierover meer bij ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’ De school deelt dit onderwijskundig rapport met jou. Zodat jij weet welke informatie naar de nieuwe school gaat. Soms ben jij of je kind het niet eens met wat er in het onderwijskundig rapport staat. Vraag dan aan de school of ze erbij zetten wat jij of je kind ervan vindt. Vanaf 16 jaar is de toestemming van je kind nodig om het onderwijskundig rapport te mogen lezen.

Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over jouw kind. Zeker als je kind extra hulp krijgt. Informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mag je als ouder opvragen. Hier kun je naar vragen bij de school. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden. Als je kind ouder is dan jaar, moet je je kind daar toestemming voor vragen.

Heb ik toestemming van mijn kind nodig om informatie van school te krijgen?

Als je kind 16 jaar of ouder is, is de toestemming van je kind nodig om informatie uit het leerlingdossier te krijgen. De school moet jou als ouder wel laten weten hoe de voortgang van je kind is, tot je kind meerderjarig (18 jaar) is.

Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?

Als ouders mag je de gegevens die de school over jouw kind bewaart opvragen. Als er iets in staat wat volgens jou niet klopt, dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. En je kind zelf ook, als het ouder is dan 16 jaar. Dat staat in de Privacywet.

Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Heb je vragen? Of wil je contact met ons?

Ons kantoor is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08:00 tot 16:30 uur. Op vrijdagen zijn wij bereikbaar van 08:00 tot 12:30 uur.