Veel gestelde vragen

Snel op zoek naar een antwoord op jouw vragen? We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe?
Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is ondersteuning die gegeven wordt aan leerlingen die dit nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.
Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In onderstaande links treft u meer informatie aan over passend onderwijs in Nederland.

Passend onderwijs Voortgezet Onderwijs (PDF)

Passend onderwijs Middelbare School (PDF)

 

Hoe kan ik als school een leerling aanmelden?

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van leerlingen.

Aanmelden leerlingen

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden. Dit doet u binnen de inschrijftermijn die een school hiervoor heeft en minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dit bij de aanmelding doorgeven.

De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Als dit niet het geval is, biedt de school een plek aan op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

De school heeft een periode van 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind op tijd schriftelijk aanmeldt. Als u uw kind later aanmeldt dan 10 weken voor aanvang, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

Hoe kan ik als docent of zorgcoördinator een groepsarrangement aanvragen?

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor een groepsarrangement te gaan.

Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen zorgplicht. Met deze zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Daarom werken de scholen daarbij samen in een samenwerkingsverband. Kan de school een leerling niet toelaten, dan moet de school duidelijk aangeven waarom dit zo is. De school moet zelf een passende onderwijsplek op een andere
school aanbieden, in overleg met ouders.

Daarbij moet de school rekening houden met:

  • De ondersteuningsbehoefte van de leerling;
  • De voorkeuren van leerling en ouders;
  • De mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt de leerling zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van een leerling en zit de
leerling niet op een andere school? Dan heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de
school waar de leerling is aangemeld.