Extra ondersteuning

Leerlingen voor wie basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit betekent dat een leerling meer ondersteuning krijgt dan in de basisondersteuning kan worden geboden.

Er zijn vele vormen van extra ondersteuning mogelijk, waar nodig in samenwerking met jeugdzorg en jeugdhulpverlening. De Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe kan dit mogelijk maken door een financiële bijdrage die in overleg met de ouders door de school kan worden aangevraagd.