Online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen.

De 190 deelnemers volgden de presentatie van Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs over de bestaande maatwerkmogelijkheden en de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd. Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW, gingen in op de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijszorgarrangementen.

Klik hier voor de presentatie en het webinar. 

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs