Eenmalige verlenging TLV

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO, de PO-Raad en het ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.

Samenwerkingsverbanden begrijpen de wens van het gespecialiseerd onderwijs om in deze bijzondere tijd te zoeken naar mogelijkheden om de administratieve lasten van scholen, die gepaard gaan met verlenging van TLV’s, zo beperkt mogelijk te houden. Veel samenwerkingsverbanden hebben hierover al regelingen of maatwerkafspraken gemaakt met scholen waardoor TLVverlengingen niet aan de orde zijn, dan wel tijdig en met weinig administratieve lasten kunnen worden afgerond. Voor situaties of samenwerkingsverbanden waar dit nog niet het geval is, hebben we de volgende algemene afspraak kunnen maken: De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO én VO) kunnen TLV’s, die een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder was.

Op deze wijze wordt er maximaal tegemoet gekomen aan de wens van het gespecialiseerd onderwijs om rust te creëren rond de verlenging van TLV’s en worden zij gedurende de pandemie niet belast met extra administratieve lasten, naast de jaarlijkse evaluatie van het OPP. Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de verlenging, of wanneer de school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke TLV, dan staat niets leerlingen, ouders/verzorgers en scholen in de weg om het samenwerkingsverband alsnog om een hernieuwde beoordeling van de TLV te vragen gedurende deze periode. 

Klik hier voor de uitwerking voor ons samenwerkingsverband.