Stichting Leerlingenzorg

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe

De Stichting Leerlingenzorg is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

De samenwerkingsverbanden ontvangen hun financiële middelen van het ministerie van OC&W. Het doel van deze samenwerkingsverbanden is dat er in elke  regio een ondersteuningsstructuur is waardoor voor iedere leerling de meest passende plek in het onderwijs geboden kan worden.

De visie van de Stichting Leerlingenzorg is dat iedere leerling zo thuisnabij mogelijk een passende plek moet kunnen vinden. Overigens betekent dit niet dat elke leerling in eigen stad of dorp naar school kan gaan. Sommige leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning die zo specialistisch is dat die maar in een beperkt aantal scholen wordt aangeboden. Deze leerlingen moeten soms toch dagelijks reizen naar de school die de juiste ondersteuning biedt. 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Dat betekent, dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft niet mag worden geweigerd. Wanneer de school zelf niet het juiste aanbod heeft, moet deze op zoek naar een school die de benodigde ondersteuning kan bieden. De school kan dit eventueel in samenwerking met de PCL doen.