Wat wij doen

Sommige leerlingen hebben begeleiding nodig bij het volgen van onderwijs. Deze leerlingen hebben een ondersteuningsbehoefte. Dit kan een lichte vorm van begeleiding zijn (bijvoorbeeld extra mentorgesprekken) of om specialistische ondersteuning gaan (bijvoorbeeld een vorm van speciaal onderwijs) en alles wat daar tussenin zit.

Voor elke leerling die zich bij een school aanmeldt, wordt een passende plek gezocht. Vaak is dat de school waar de leerling aangemeld wordt. Mocht een andere plek beter geschikt zijn, dan heeft de school van aanmelding de plicht om die plek te zoeken (zorgplicht). Daarom werken scholen samen op het gebied van leerlingenondersteuning. Om deze samenwerking mogelijk te maken, zijn er samenwerkingsverbanden.

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe is daar één van. Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe werkt samen met de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

 

Thuisnabij

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe zorgt er – samen met de scholen – voor dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze ook daadwerkelijk krijgen, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat noemen we ‘thuisnabij.’ Dit betekent niet dat elke leerling altijd in zijn eigen dorp of stad naar school kan (blijven) gaan. Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die zó specialistisch is, dat deze maar in een beperkt aantal scholen wordt gegeven.

De scholen binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe bieden de volgende vormen van ondersteuning: