Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat wat de belangrijkste veranderingen inhouden en waarom het kader is herzien. Deze informatie is ook te lezen in deze pdf met alle informatie op een rij.

Er zijn aparte kaders voor:

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staat als bijlage 1 in de onderzoekskaders po, vo en (v)so.

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs