Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

Op woensdag 3 november 2021 organiseert de St. Leerlingenzorg NW-Veluwe een digitale bijeenkomst ‘Samenwerking Jeugd en onderwijs’. Deze online meeting start om 13.00 u. Klikhier voor de inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst.

Samenwerkingsverbanden maken plannen om reserves af te bouwen

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021)...

Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op de website van de Inspectie van het...

Eenmalige verlenging TLV

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO,...